Vedella de Foc

El setembre de 2010, als terrenys de l'antic taller de la Pirotècnia Espinós, Marc Navarro i Salvador Palomar van trobar, entre molt d'altre material pirotècnic, un bou de foc.


El Bou de foc que es va trobar, un vestigi palpable del passat dels bous festius a la nostra ciutat. Ens fa una especial il·lusió veure que a través de la creació del Bou de Reus l'any 2004 havíem recuperat, sense saber-ho l’esperit d’un element de la ciutat. Normalment les coses van al revés, es troba un document i es recrea. Sí que sabíem que des del 1343 hi havia hagut bous a Reus, però teníem el convenciment que eren bous vius i no pas figures creades per la mà de l'home. Aquest bou de Reus ha estat una troballa inesperada.

Salvador Palomar explica els bous de foc: Molts cops, la figura del bou només s’explicita en el cap, la resta és només l’estructura. En una descripció genèrica –cada poble el basteix amb les seves característiques–, es porta a les espatlles, per sota o des de l’exterior. Plantat al mig de la plaça, s’encén i tot seguit comença a aviar correcames o carretilles, amb tro o sense, mentre cremen les fonts d’espurnes o volcans i les rodes de foc que hi ha a la carcassa, i peten els trons que porta penjats. També sol portar petits morters o tubs que projecten focs cap enlaire.

A més de la seva espectacularitat, comporta el risc de cremar-se amb les espurnes i, sobretot, amb els coets erràtics, que poden arribar a qualsevol indret de la plaça. Una altra forma d’evolucionar és movent-se entre el públic, amb pirotècnia al cap i al llom. Hi ha encara altres tipus, com aquells que són com una mena de carretó, amb una roda, portats per una persona i amb els focs al cap. Finalment, hi ha figures de cos sencer, portades des de dins, que poden incorporar, o no, punts de foc.


Els bous de foc, sobretot aquestes carcasses més simples, eren un artifici de què disposaven les mateixes empreses pirotècniques i que cedien a les comissions de festes dels pobles amb l’adquisició del corresponent material pirotècnic. L’ús dels bous de foc no implicava, antigament, l’existència de cap colla de portadors i el seu ús s’explicita poc en els programes: era un recurs més per al joc festiu amb la pirotècnia, com les carretilles o el llançament de trons als peus dels altres. En l’actualitat, hi ha pirotècnies que encara els ofereixen en els seus catàlegs"
La Vedella de foc és una rèplica exacta d'aquest bou de foc trobat a ca l'Espinós i va ser estrenada per Còrpus de 2011. Acostuma a sortir el dissabte de Còrpus, amb dos altres bous de foc recuperats a la ciutat per una altra entitat. També surt la Nit de Sant Joan a les Barraques de Reus, a més de sortides per altres poblacions.
Vam triar el nom la Vedella de Foc per didferenciar-lo dels altres dos bous de foc recuperats i alhora utilitzar la denominació que Antoni de Bofarull feia de les festes de bous: "Fer córrer la vedella".