20 de setembre 2017

El carrer és nostre

El carrer és del poble: dels avis, les estudiants, els punks, les funcionàries, els botiguers, les empresàries... tothom. I no ens el prendran.