23 d’abril 2009

Àlef

From Bous del món

La lletra א (Àlef) és la primera lletra de l’alfabet hebreu. També pren el valor numèric de d’un. La seva forma ve d’un cap de bou que li dóna nom.

Usos d’àlef:

* Designa la veritat, ja que és la inicial d’aquesta paraula
* Es referix al conjunt dels nombres infinits en matemàtiques
* En l’obra de Jorge Luis Borges és sinònim de la totalitat