14 d’abril 2009

Bous del Racó d'Ademús

From Bous dels Països Catalans

Els bous festius del Racó d’Ademús (País Valencià) tenen més a veure amb els Toros de Foc de tradició basco-aragonesa que no pas amb les carcasses zoomorfes catalanes o els correbous amb animals vius de l’oest mediterrani.
Als pobles del Racó d’Ademús es fa servir el bou de foc; el cap i llom d’un bou fet de cartró amb parts de fusta. Es cobreix amb coets borratxos i un dels mossos més valents introdueix el seu cap i esquena a la figura i, a la vegada que s’encenen els coets, corre darrere de veïns i públic pels carrers.
La pólvora augmenta en quantitat i freqüència, com si d’un castell de foc es tractés, ja que al final és una roda de bengales i coets que gira i gira a gran velocitat. Quan aquesta s’inicia, el noi ha de sortir corrents i el bou queda al mig de la plaça.
La figura es renova amb certa freqüència en algun taller faller de València, però la preparació de la pirotècnia és de Terol.

Mapa de festes de bous del món sense maltracte animal