14 d’abril 2009

Na Boscana de Mancor de la Vall

From Bous dels Països Catalans

From Bous dels Països Catalans

From Bous dels Països Catalans

La idea inicial dels Dimonis de Mancor de la Vall era construir una bèstia de foc que simbolitzés un bou, ja que el culte a aquest animal a Mancor de la Vall és un símbol d’identitat quasi oblidat. Però no un bou corrent, sinó que agafaren la figura de la bèstia, dama de dia i bèstia de nit, que protegia els habitants de Son Boscà, lloc de Mancor. Les seves característiques eren: “cap de bou, ales de rapaç, cames i peus de bèstia i garres de corb, animal en posició de defensa o atac, dret, amb les ales esteses” Obra de Manel Alba, fou estrenada el 25 de novembre de 2006.
Text de Gerard Pouget, fotos de jesjimher i altres