14 d’abril 2009

Vaca de Carnaval de Solsona

From Bous dels Països Catalans

Aquest element fou estrenat durant les festes de carnaval del 1997 com a paròdia i
contrapartida al Bou tradicional de Solsona i com a homenatge a la vaca que sortí durant les festes del carnaval solsonines del 1972. És obra de Manel Casserras, de Solsona.