14 d’abril 2009

Bou de Barcelona

From Bous dels Països Catalans

La primera referència del Bou de Barcelona com a entremès de les processons de Corpus la trobem l’any 1467, encara que es creu que la seva tradició és anterior, en la rebuda del Duc de Calàbria, dut pel gremi dels carnissers. Trobem altres notícies del bou durant els anys 1568, 1599 i 1701, però el denominador comú en totes elles és el seu caràcter pacífic, sense pirotècnia ni foc. Durant el segle XVIII el comportament de l’animal canvia, fins al punt que l’any 1771 es prohibeix al bou envestir la canalla. Les prohibicions eclesiàstiques i polítiques fan que les aparicions del bou siguin molt escasses; la darrera, ja força malmès, l’any 1807 en les festes de beatificació de sant Josep Oriol, quan la figura del bou pertanyia a la parròquia del Pi.

L’any 1993 es realitzà el projecte anomenat Recuperació del Bestiari Fantàstic de Barcelona Vella, dins el qual la Colla del Raval encarrega a Manel Casserras i Boix, de Solsona, la construcció del nou Bou de Barcelona. La seva aparença tranquil·la ha fet que sigui conegut popularment amb el nom de Bonifaci. Des d’aquell moment, el Bou de Barcelona ha participat en les festes de del Corpus, la Mercè i santa Eulàlia. Un any després de la seva estrena, l’any 1994, el va estrenar el Ball del Bou, amb música d’Isidre Peláez i Dulcet. El Bou de Barcelona fa 2 m d’alçada, 2,30 m de llargada, 80 cm d’amplada i pesa 40 kg.

Text i foto de Gerard Pouget