13 d’abril 2009

El Bou a Reus des de 1343

From El Bou de Reus

Explica Ezequiel Gort al seu llibre El treball i la festa que la primera Fira de Sant Jaume de Reus va ser l’any 1343 i que va haver-hi festa grossa. L’únic ball que s’explica que acompanyà als joglars és literalment: “…als juglàs que tocaren com los merçés balaren lo bou per vila e per la fira”.

Els mercers, els venedors de roba, van ballar el bou, fet que hem d’entendre com una mena de corre-bou. Gort explica que aquest bou va ser pagat per la vila i que era a “ops dels merçés que vondrien a la fira”. Es podria tractar d’un ball més o menys cosporatiu, portat pels mercers que anaven a vendre a la fira.

Ezequiel Gort també es pregunta quin tipus de bou va ser el de 1343, ja que pels costums de la vila podria ser capllaçat, embolat o enflocat, però el mateix Gort respon la pregunta optant pèr la possibilitat de bou embolat, ja que el municipi també va comprar dues lliures de candeles “que presaren de cera al bou”.

Finalment el municipi també va fer una altra despesa pel bou: “una lliura de pebre ops del bou que.n preseren”. I s’ha d’entendre que aquest pebre era per a condimentar el pobre bou que després del corre-bou seria matat, cuinat i menjat pels reusenc tal com es feia secularment a la ciutat per les grans solemnitats.

Veiem doncs, com els bous eren ben presents a la ciutat de Reus just quan Catalunya era un estat sobirà i independent. La història desmenteix a aquells que diuen que el Bou és impropi de la nostra ciutat, emparant-se a un reduccionista sentit de la catalanitat. El Bou és català i reusenc des de fa més de sis-cents anys.